User:Stefan29

From Wikipedia, the free encyclopedia

Wij zijn niets anders dan de strandvonders van ons eigen leven, brokstukken verzamelend langs de zee der vergetelheid. In onze hand lopen wij met de verroeste spijkers van een groot, gezonken schip - en wij denken dat dit oudroest een horloge is.[edit]

Willem Frederik Hermans, ParanoiaWe are nothing else than the wreck commisioners of our own lives, collecting debris along the sea of oblivion. We walk with the rusty nails of a big, sunken ship in our hand - and we think this old scrap is a watch.